Mathcenter Community


ข้อสอบต่างประเทศ - มัธยมปลาย - นานาชาติ

APMO

Asian Pacific Math Olympiad/

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย-แปซิฟิก จัดสอบในแถบทวีปเอเชียและยุโรป มีการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ.2532 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และยังไม่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ประเทศไทยมักจะส่งนักเรียนในค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) รอบลึก ๆ เข้าร่วมแข่งขัน

IbMO

Iberoamerican Mathematical Olympiad

การสอบแข่งขันโอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจัดแข่งระหว่างประเทศที่อยู่ในแถบละตินอเมริกาและคาบสมุทรไอบีเรีย จัดแข่งครั้งแรกและครั้งที่สองในปี ค.ศ.1985 และ1987 ตามลำดับ หลังจากนั้นก็จัดสอบมาทุกปีต่อเนื่องกัน ลักษณะข้อสอบและการตัดสินรางวัลจะคล้ายกับ IMO

IMO

International Mathematical Olympiad

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เป็นการแข่งขันที่มีประเทศเข้าร่วมมากที่สุดในโลก ประมาณ 100 ประเทศ จัดสอบแข่งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 ตัวแทนประเทศจะมี 6 คน โดยสอบแข่งขันสองวัน วันละ 3 ข้อ ข้อละ 7 คะแนน รวม 42 คะแนน นักเรียนที่ได้เหรียญทองในรายการนี้ มักจะสร้างชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในอนาคตของวงการคณิตศาสตร์