Mathcenter Community


ข้อสอบต่างประเทศ - มัธยมปลาย - ภายในประเทศ

ABEL

The Niels Henrik Abel mathematical contest ข้อสอบคัดตัวแทนโอลิมปิกของประเทศนอร์เวย์ ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะอายุสั้นของชาวนอร์เวย์คนหนึ่งคือ Abel ช่วงหลังข้อสอบมักจะมีแต่การใช้ภาษาท้องถิ่น ไม่มีฉบับภาษาอังกฤษ

USAMO

ข้อสอบแข่งขันคัดตัวแทนประเทศอเมริกา นักเรียนที่ต้องการสอบรายการนี้ ปัจจุบันจะต้องผ่านการสอบ AMC10 หรือ AMC12 โดยต้องได้คะแนนสูงเป็นอันดับต้น ๆ จากนั้นจึงจะได้มีสิทธิ์เข้าสอบ AIME แล้วตามด้วย USAMO ตามลำดับ ตัวแทนประเทศในปี ค.ศ. 1994 ได้รับการขนานนามว่าเป็น ดรีมทีม เนื่องจากเป็นทีมเดียวในโลกจากสถิติปัจจุบันซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 6 คนได้คะแนนเต็ม 42 คะแนน ทุกคน