Mathcenter Community


ข้อสอบต่างประเทศ - ประถมศึกษา - นานาชาติ

EMIC

Elementary Mathematics International Contest

ข้อสอบแข่งขันระดับประถมศึกษานานาชาติ จัดการแข่งขันครั้งแรกที่ จ.นครปฐม ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2546 ข้อสอบจะมี 2 ส่วนคือบุคคลและทีม ปัจจุบันจะจัดแข่งพร้อมกับรายการ IWYMIC ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับมัธยมต้นนานาชาติ รวมเรียกสองรายการนี้ว่า IMC

IMSO

International Mathematics and Science Olympiad for Primary School

ข้อสอบแข่งขันระดับประถมศึกษานานาชาติ จัดการแข่งขันครั้งแรก ณ.เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2547 ข้อสอบในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์จะมี 3 ส่วนคือ Math Short Answer, Essay และ Exploration ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษไม่มีการแปลเป็นภาษาอื่น นักเรียนที่สอบรายการนี้จึงต้องมีความสามารถในการอ่านโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้

PMWC

Primary Mathematics World Contest

ข้อสอบแข่งขันระดับประถมศึกษานานาชาติ จัดโดยองค์กร Po Leung Kuk ของฮ่องกง ดังนั้นการสอบแข่งขันจะมีที่ฮ่องกงเท่านั้น ไม่วนไปจัดที่ประเทศอื่น จัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ข้อสอบจะมี 2 ส่วนคือบุคคลและทีม นักเรียนที่ได้เหรียญทองในประเภทบุคคลจะต้องทำได้ถูกทั้งหมด 15 ข้อเท่านั้น