PDA

View Full Version : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


Janpen
14 มกราคม 2008, 16:16
เป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะจัดทำออกมาเรื่อยๆ นะค่ะ ยังไงก็ลองเอาไปดูกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

--> download

ฉบับที่ 1 / 2551 http://www.hulashare.com/view.php?file=4de75f0266473871369a679cb546dcd1
(ลิ้งค์สำรอง) http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=20A1A8C098PNWXULWL8[GET67CX39Qฉบับที่ 2 / 2551 http://www.hulashare.com/view.php?file=decb7b57101c9e65b2e8940736efd008
(ลิ้งค์สำรอง) http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=20A1A8C098597[LHP6BR[DX4TOHPZL

nongtum
14 มกราคม 2008, 17:00
เท่าที่ดูสองชุดแรก ยังมีแต่วิธีการสอนและการประเมินผลนะครับ ซึ่งผมคงไม่ค้านอะไรเพราะเป็นเรื่องของผู้สอนแต่ละคน
แต่ถ้าไม่จำกัดว่าต้องเป็นแผ่นพับ สรุปให้เหลือแผ่นเดียวน่าจะกระชับกว่านี้ครับ
แต่จริงๆแล้วผมสนใจเนื้อหาของการสอนและแบบฝึกหัดมากกว่าวิธีการสอนนะครับ