Mathcenter Forum  

Go Back   Mathcenter Forum > คณิตศาสตร์ประถมศึกษา > ปัญหาคณิตศาสตร์ ประถมปลาย > ข้อสอบในโรงเรียน ประถมปลาย
สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา ข้อความวันนี้ ทำเครื่องหมายอ่านทุกห้องแล้ว

ตั้งหัวข้อใหม่ Reply
 
เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
  #1  
Old 30 กันยายน 2010, 12:18
formath formath ไม่อยู่ในระบบ
เริ่มฝึกวรยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 29 กันยายน 2010
ข้อความ: 26
formath is on a distinguished road
Default ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.6 กลุ่มเครือข่าย 1(เสนางคนิคม)ปี 52

แบบทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่าย 1 (เสนางคนิคม)
สอบแข่งขันวันที่ 19 สิงหาคม 2552 สนามสอบโรงเรียนบ้านโพนทอง
ข้อที่ 1. กำหนดให้ A, B, C, D และ E เป็นจำนวนนับ 5 จำนวนที่เรียงค่าจากน้อยไปหามาก และมีสมบัติดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยผลบวกทั้ง 5 เท่ากับ 6
2. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่ามาก 4 จำนวนเท่ากับ 7
3. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่าน้อย 4 จำนวนเท่ากับ 4
4. C เป็นเลขคี่
มีจำนวนนับที่เป็นจำนวนจริงบวกกี่จำนวนที่หาร B  D ได้ลงตัว
2. นักเรียนของโรงเรียนพัฒนาศึกษา ถ้าเพิ่มจำนวนนักเรียนขึ้น 8% และลดจำนวนนักเรียนลง 8% จะทำให้ผลต่างของนักเรียนเท่ากับ 64 คน จงหาว่าโรงเรียนพัฒนาศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้นกี่คน
3. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 10 เหลือเศษ 9 หารด้วย 9 เหลือเศษ 8 หารด้วย 8 เหลือเศษ 7 และหารต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหารด้วย 2 เหลือเศษ 1 คือจำนวนใด
4. มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนที่หาร 5,000,000 ได้ลงตัว
5. เมื่อเอา 60 ลบออกจากเลขจำนวนหนึ่ง ยังคงเหลือมากกว่าเอาเลขจำนวนนั้นหักออกจาก 107 อยู่ 31 จงหาว่าเลขจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าจำนวนนับสองหลักทั้งหมดอยู่กี่จำนวน
6. จงหาจำนวนที่มากที่สุดเมื่อนําไปหาร 1553 เหลือเศษ 29 และนําไปหาร 2196 เหลือเศษ 37
8. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีดานยาวดานละ 24 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ยาวดานละ 12 เซนติเมตร พื้นที่กระดาษที่เหลือเปนกี่เปอรเซ็นตของพื้นที่กระดาษที่ยังไมเจาะรู
11. ร้านขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งลดราคา 10% ของราคาสินค้าที่ติดไว้ถ้าซื้อด้วยเงินสด แต่ถ้าขายแบบเงินผ่อนทางร้านคิดดอกเบี้ย 8% ซึ่งผู้ซื้อเงินสดซื้อได้ถูกกว่าแบบเงินผ่อน 2,430 บาท จงหาราคาเฟอร์นิเจอร์ถ้าซื้อด้วยเงินสด
12. ถังน้ำใบหนึ่งบรรจุน้ำเต็มถัง ตักออก 4 ลิตร และรั่วออกหนึ่งในสามของถัง เมื่อตักน้ำเพิ่มลงไปอีกเท่ากับที่น้ำเหลือในถังปรากฏว่าน้ำเต็มถังพอดี จงหาปริมาตรน้ำที่ตักเพิ่มมีกี่ลิตร
13. ในการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โดยกำหนดให้สอบ 4 วิชา แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งปรากฏผลคะแนนดังนี้ วิชาแรกทำได้ 50 คะแนน วิชาที่สองทำได้เพิ่มจากวิชาแรก 20% วิชาที่สามทำได้ 120% ของวิชาที่สอง ถ้าเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนแห่งนั้นเท่ากับ 65% นักเรียนคนนั้นจะต้องทำคะแนนในวิชาสุดท้ายให้ได้อย่างน้อยกี่คะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน
14. ในการแบ่งหมู่ลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะแบ่งลูกเสือ ออกเป็นหมู่ ๆ ละไม่เกิน 12 คน โดยจะเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวนักเรียน ซึ่งจะเริ่มจาก หมายเลข 0277 จงหาว่านักเรียนหมายเลขประจำตัว 0511 จะอยู่ในหมู่ที่เท่าใด
15. กล่องลูกบาศก์ใบหนึ่ง มีปริมาตร 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้กระดาษที่มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าใดมาปิดรอบด้านทุกด้านได้พอดี
16. ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 68 เซนติเมตร ยาว 124 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร บรรจุน้ำ ของถัง เมื่อหย่อนวัสดุทรงกลมลงไปในถังทำให้ระดับน้ำต่ำกว่าปากถังเท่ากับ 5 เซนติเมตรของความสูงของถัง จงหาปริมาตรของวัสดุทรงกลมที่ใส่ลงไปในถัง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
17. บรรจุไข่ไก่กล่องละ 15 ฟอง จำนวน 500 กล่อง ไปส่งที่ตลาดปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้ไข่ไก่แตก โดย ของจำนวนกล่องมีไข่ไก่แตกไปกล่องละ 20% และจำนวนกล่องที่เหลือมีไข่ไก่แตกไปกล่องละ 60% นำไข่ไก่ที่ไม่แตกทั้งหมดมาบรรจุกล่องใหม่ กล่องละ 15 ฟอง เท่าเดิมจะได้เป็นกี่กล่อง
18. ถ้าผลหารของ มีทศนิยมตำแหน่งที่ 2009 = m และผลหารของ มีทศนิยม
ตำแหน่งที่ 2552 = n จงหาค่าของ m × n
19. A × B = 20,301 และ A – B = 20 จงหาแยกตัวประกอบของ A + B
20. จากจำนวนที่กำหนดให้ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
1 + 2 = 3
4 + 5 + 6 = 7 + 8
9 + 10 + 11 +12 = 13 + 14 + 15
16 + 17 +18 +19 + 20 = 21 + 22 +2 3+ 24
…………. = …………..

จงเขียนแบบรูปที่อยู่ในแถวที่ 10
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #2  
Old 30 กันยายน 2010, 20:00
คusักคณิm's Avatar
คusักคณิm คusักคณิm ไม่อยู่ในระบบ
เทพยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มีนาคม 2008
ข้อความ: 4,887
คusักคณิm is on a distinguished road
Default

19.A × B = 20,301 และ A – B = 20 จงหาแยกตัวประกอบของ A + B
$(A+B)^2=(A-B)^2+4AB=400+81204=81604$

81604=(2)(2)(23)(887)
__________________
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #3  
Old 30 กันยายน 2010, 20:21
คusักคณิm's Avatar
คusักคณิm คusักคณิm ไม่อยู่ในระบบ
เทพยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มีนาคม 2008
ข้อความ: 4,887
คusักคณิm is on a distinguished road
Default

ข้อที่ 1. กำหนดให้ A, B, C, D และ E เป็นจำนวนนับ 5 จำนวนที่เรียงค่าจากน้อยไปหามาก และมีสมบัติดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยผลบวกทั้ง 5 เท่ากับ 6
2. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่ามาก 4 จำนวนเท่ากับ 7
3. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่าน้อย 4 จำนวนเท่ากับ 4
4. C เป็นเลขคี่
มีจำนวนนับที่เป็นจำนวนจริงบวกกี่จำนวนที่หาร B  D ได้ลงตัว
1.(A+B+C+D+E )/5=6
A+B+C+D+E=30
2.A+B+C+D=28
3.B+C+D+E=16
1.-2.:E=2
1.-3.:A=14
แทนใน 2 .
B+C+D=14
6+5+3=14
A B C D E= 14 6 5 3 2
6X3=18
ตัวประกอบ 18= 2x3x3
2x2x2=8ตัว
__________________
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #4  
Old 30 กันยายน 2010, 20:21
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ คusักคณิm View Post
19.A × B = 20,301 และ A – B = 20 จงหาแยกตัวประกอบของ A + B
$(A+B)^2=(A-B)^2+4AB=400+81204=81604$

81604=(2)(2)(23)(887)

เขาให้หาตัวประกอบของ A+B ไม่ใช่หรือครับ
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #5  
Old 30 กันยายน 2010, 20:27
คusักคณิm's Avatar
คusักคณิm คusักคณิm ไม่อยู่ในระบบ
เทพยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มีนาคม 2008
ข้อความ: 4,887
คusักคณิm is on a distinguished road
Default

2. นักเรียนของโรงเรียนพัฒนาศึกษา ถ้าเพิ่มจำนวนนักเรียนขึ้น 8% และลดจำนวนนักเรียนลง 8% จะทำให้ผลต่างของนักเรียนเท่ากับ 64 คน จงหาว่าโรงเรียนพัฒนาศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้นกี่คน
ให้มีSTUDENT ทั้งหมด x คน
108x/100-92x/100=64
16x/100=64
16x=6400
X=400
__________________
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #6  
Old 30 กันยายน 2010, 20:32
คusักคณิm's Avatar
คusักคณิm คusักคณิm ไม่อยู่ในระบบ
เทพยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มีนาคม 2008
ข้อความ: 4,887
คusักคณิm is on a distinguished road
Default

3.[ลอกจาก PMWC ] ลองหาดูครับ ถ้าจำไม่ผืด #5
4. มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนที่หาร 5,000,000 ได้ลงตัว

$5000000=(5^7)(2^6)$
FACTOR
8x7=56

ขี้เกียจแล้ว == ติดหนัง ''วนิดา ''

ตุ๊ดรึป่าวเนี่ย =='
__________________

01 ตุลาคม 2010 10:10 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ nongtum
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #7  
Old 01 ตุลาคม 2010, 09:40
กิตติ's Avatar
กิตติ กิตติ ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ธรรมชาติ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 08 พฤศจิกายน 2009
ข้อความ: 2,722
กิตติ is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ คusักคณิm View Post
19.A × B = 20,301 และ A – B = 20 จงหาแยกตัวประกอบของ A + B
$(A+B)^2=(A-B)^2+4AB=400+81204=81604$

81604=(2)(2)(23)(887)
ข้อนี้โจทย์น่าจะมีปัญหา เพราะผมลองแก้ด้วยสมการกำลังสองแล้วได้ ตัวเลขไม่ค่อยสวย
$B= -10+\sqrt{23\times 887} = \sqrt{23\times 887} -10$ และ $B= -10-\sqrt{23\times 887}$
$A= 10+ \sqrt{23\times 887}= \sqrt{23\times 887}+10$ และ $A= 10-\sqrt{23\times 887}$
$A+B= 2\sqrt{23\times 887}$
ตัวประกอบมี$2,\sqrt{23},\sqrt{887} $
น่าจะตรงกับที่น้องคนรักคณิตทำ....ถ้าน้องใส่รูทให้คำตอบที่ทำไว้
__________________
"ถ้าเราล้มบ่อยๆ ในที่สุดเราจะรู้ว่าถ้าจะล้ม ล้มท่าไหนจะเจ็บน้อยที่สุด และรู้อีกว่าต่อไปทำยังไงจะไม่ให้ล้มอีก
ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะล้ม
"...อาจารย์อำนวย ขนันไทย
ครั้งแรกในชีวิตที่สอบคณิตสมาคมคณิตศาสตร์เมื่อปี2533...ผมได้แค่24คะแนน(จากร้อยคะแนน)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #8  
Old 01 ตุลาคม 2010, 09:55
คusักคณิm's Avatar
คusักคณิm คusักคณิm ไม่อยู่ในระบบ
เทพยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มีนาคม 2008
ข้อความ: 4,887
คusักคณิm is on a distinguished road
Default

ออ ขอโทษครับ '== สะเพร่า ...
__________________
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #9  
Old 01 ตุลาคม 2010, 10:25
กิตติ's Avatar
กิตติ กิตติ ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ธรรมชาติ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 08 พฤศจิกายน 2009
ข้อความ: 2,722
กิตติ is on a distinguished road
Default

วิธีของน้องคนรักคณิต เป็นวิธีที่สวยนะครับ ไม่ต้องไปแก้สมการกำลังสอง

อ้างอิง:
20. จากจำนวนที่กำหนดให้ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
1 + 2 = 3
4 + 5 + 6 = 7 + 8
9 + 10 + 11 +12 = 13 + 14 + 15
16 + 17 +18 +19 + 20 = 21 + 22 +2 3+ 24
…………. = …………..

จงเขียนแบบรูปที่อยู่ในแถวที่ 10
ข้อนี้สังเกตเห็นว่า แต่ละบรรทัดมีจำนวนพจน์เท่ากับ$3,5,7,9,11,13,15,17,19,21$
ซึ่งมีทั้งหมด $24\times 5 = 120$ พจน์ ที่เรียงให้นั้นเป็นการเอาเลข$1,2,3,...,120$มาตัดเป็นช่วงๆ
โดยจำนวนพจน์ข้างซ้ายมากกว่าพจน์ข้างขวาอยู่หนึ่งตัว เรารู้แล้วว่าในบรรทัดที่ 10 มีจำนวนพจน์ 21 จำนวน
แล้วควรแบ่งเป็นข้างขวากี่จำนวน กับข้างซ้ายกี่จำนวน และจำนวนสุดท้ายคือ 120
น้องคนรักคณิตน่าจะทำได้นะข้อนี้ กินแต้มชิลด์...ชิลด์...ชิลด์
__________________
"ถ้าเราล้มบ่อยๆ ในที่สุดเราจะรู้ว่าถ้าจะล้ม ล้มท่าไหนจะเจ็บน้อยที่สุด และรู้อีกว่าต่อไปทำยังไงจะไม่ให้ล้มอีก
ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะล้ม
"...อาจารย์อำนวย ขนันไทย
ครั้งแรกในชีวิตที่สอบคณิตสมาคมคณิตศาสตร์เมื่อปี2533...ผมได้แค่24คะแนน(จากร้อยคะแนน)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #10  
Old 01 ตุลาคม 2010, 10:34
กิตติ's Avatar
กิตติ กิตติ ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ธรรมชาติ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 08 พฤศจิกายน 2009
ข้อความ: 2,722
กิตติ is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ คusักคณิm View Post
ข้อที่ 1. กำหนดให้ A, B, C, D และ E เป็นจำนวนนับ 5 จำนวนที่เรียงค่าจากน้อยไปหามาก และมีสมบัติดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยผลบวกทั้ง 5 เท่ากับ 6
2. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่ามาก 4 จำนวนเท่ากับ 7
3. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่าน้อย 4 จำนวนเท่ากับ 4
4. C เป็นเลขคี่
มีจำนวนนับที่เป็นจำนวนจริงบวกกี่จำนวนที่หาร B  D ได้ลงตัว
ถ้าให้$A<B<C<D<E$
1.(A+B+C+D+E )/5=6
A+B+C+D+E=30
2.A+B+C+D=28.....ตรงนี้น่าจะเป็น$B+C+D+E=28$
3.B+C+D+E=16.....ตรงนี้น่าจะเป็น$A+B+C+D=16$
1.-2.:E=2
1.-3.:A=14.......คำตอบที่ได้ขัดกับที่โจทย์ให้คือ $A<E$
แทนใน 2 .
B+C+D=14
6+5+3=14
A B C D E= 14 6 5 3 2
6X3=18
ตัวประกอบ 18= 2x3x3.......โชคดีที่โจทย์ถามจำนวนที่เรียงแบบคู่กระจกกัน เรียงกันแบบสมมาตรพอดี ถ้าลองถามผลคูณของ$AD$...ล่ะครับ
2x2x2=8ตัว
ลองทวนข้อนี้ดูหน่อยไหมครับ ตามที่ชี้ให้ดูครับ
__________________
"ถ้าเราล้มบ่อยๆ ในที่สุดเราจะรู้ว่าถ้าจะล้ม ล้มท่าไหนจะเจ็บน้อยที่สุด และรู้อีกว่าต่อไปทำยังไงจะไม่ให้ล้มอีก
ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะล้ม
"...อาจารย์อำนวย ขนันไทย
ครั้งแรกในชีวิตที่สอบคณิตสมาคมคณิตศาสตร์เมื่อปี2533...ผมได้แค่24คะแนน(จากร้อยคะแนน)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #11  
Old 01 ตุลาคม 2010, 13:15
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ formath View Post
ข้อที่ 1. กำหนดให้ A, B, C, D และ E เป็นจำนวนนับ 5 จำนวนที่เรียงค่าจากน้อยไปหามาก และมีสมบัติดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยผลบวกทั้ง 5 เท่ากับ 6
2. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่ามาก 4 จำนวนเท่ากับ 7
3. ค่าเฉลี่ยผลบวกค่าน้อย 4 จำนวนเท่ากับ 4
4. C เป็นเลขคี่
มีจำนวนนับที่เป็นจำนวนจริงบวกกี่จำนวนที่หาร B  D ได้ลงตัว
B  D คืออะไรครับ เครื่องผมอ่านไม่ออก
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #12  
Old 04 ตุลาคม 2010, 12:40
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
3. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 10 เหลือเศษ 9 หารด้วย 9 เหลือเศษ 8 หารด้วย 8 เหลือเศษ 7 และหารต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหารด้วย 2 เหลือเศษ 1 คือจำนวนใด
ให้จำนวนนั้นคือ N

ถ้าเราบวก 1 ไปกับ N จะได้ N+1 หารด้วย 10, 9, 8, ...., 2 ลงตัว

ค.ร.น. ของ 10, 9, 8, ...., 2 คือ 2520

N+1 = 2520

N = 2519
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #13  
Old 04 ตุลาคม 2010, 12:45
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
6. จงหาจำนวนที่มากที่สุดเมื่อนําไปหาร 1553 เหลือเศษ 29 และนําไปหาร 2196 เหลือเศษ 37
ให้จำนวนนั้นคือ N

N หาร 1553-29 =1524 ลงตัว

N หาร 2196-37 =2159 ลงตัว

1524 = 2 x 2 x 3 x 127

2159 = 17 x 127

ห.ร.ม.ของ 1524 และ 2159 คือ 127

ดังนั้นจำนวนที่มากที่สุด คือ 127
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #14  
Old 04 ตุลาคม 2010, 12:48
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
4. มีจำนวนเต็มบวกกี่จำนวนที่หาร 5,000,000 ได้ลงตัว
$5000000 = 5 \times 10^6 = 2^6 \times 5^7$

จำนวนเต็มบวก (6+1)(7+1) = 56 จำนวนที่หาร 5,000,000 ได้ลงตัว
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #15  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:05
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
5. เมื่อเอา 60 ลบออกจากเลขจำนวนหนึ่ง ยังคงเหลือมากกว่าเอาเลขจำนวนนั้นหักออกจาก 107 อยู่ 31 จงหาว่าเลขจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าจำนวนนับสองหลักทั้งหมดอยู่กี่จำนวน

ให้จำนวนนั้นคือ N

เมื่อเอา 60 ลบออกจากเลขจำนวนหนึ่ง
N - 60

เลขจำนวนนั้นหักออกจาก 107
107 - N

ยังคงเหลือมากกว่าเอาเลขจำนวนนั้นหักออกจาก 107 อยู่ 31

(N - 60) - (107 - N) =31

N = 99

เลข 2 หลักคือ 10, 11, 12. ..., 99 มี 90 จำนวน

ดังนั้น N (หรือ99) มากกว่าจำนวนนับ 2 หลักอยู่ 89 จำนวน
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
ตั้งหัวข้อใหม่ Reply


เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
ค้นหาในหัวข้อนี้:

ค้นหาขั้นสูง

กฎการส่งข้อความ
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์และเอกสารได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของคุณเองได้

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
ทางลัดสู่ห้อง


เวลาที่แสดงทั้งหมด เป็นเวลาที่ประเทศไทย (GMT +7) ขณะนี้เป็นเวลา 22:32


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Modified by Jetsada Karnpracha