Mathcenter Forum  

Go Back   Mathcenter Forum > คณิตศาสตร์ประถมศึกษา > ปัญหาคณิตศาสตร์ ประถมปลาย > ข้อสอบในโรงเรียน ประถมปลาย
สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา ข้อความวันนี้ ทำเครื่องหมายอ่านทุกห้องแล้ว

ตั้งหัวข้อใหม่ Reply
 
เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
  #16  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:09
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
8. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีดานยาวดานละ 24 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ยาวดานละ 12 เซนติเมตร พื้นที่กระดาษที่เหลือเปนกี่เปอรเซ็นตของพื้นที่กระดาษที่ยังไมเจาะรู
วิธีคิดง่ายๆ แทนที่จะเจาะตรงกลาง เราก็เลื่อนมาเจาะ(ตัด)ตรงริมแทน

จะตัดออกไป 1/4 ส่วนที่เหลือจะแหว่ง เหลือ 3/4

ส่วนที่เหลือจึงเป็น 75 % ของที่ยังไม่เจาะ
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #17  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:15
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
11. ร้านขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งลดราคา 10% ของราคาสินค้าที่ติดไว้ถ้าซื้อด้วยเงินสด แต่ถ้าขายแบบเงินผ่อนทางร้านคิดดอกเบี้ย 8% ซึ่งผู้ซื้อเงินสดซื้อได้ถูกกว่าแบบเงินผ่อน 2,430 บาท จงหาราคาเฟอร์นิเจอร์ถ้าซื้อด้วยเงินสด
แนวคิดหนึ่งใช้แบบ(เปรียบ)เทียบเอา

ถ้าติดราคา 100 ซื้อเงินสด 90 ซื้อเงินผ่อน 108

ส่วนต่าง 18 จาก 100

ส่วนต่าง 2430 จาก 13500

ซื้อเงินสดลด 10 % จึงจ่ายเพียง 13500-1350 = 12150 บาท


ตอบ ซื้อด้วยเงินสดจ่าย 12150 บาท
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #18  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:18
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
12. ถังน้ำใบหนึ่งบรรจุน้ำเต็มถัง ตักออก 4 ลิตร และรั่วออกหนึ่งในสามของถัง เมื่อตักน้ำเพิ่มลงไปอีกเท่ากับที่น้ำเหลือในถังปรากฏว่าน้ำเต็มถังพอดี จงหาปริมาตรน้ำที่ตักเพิ่มมีกี่ลิตร
1/3ถัง + 4 ลิตร เท่ากับ ครึ่งถัง

ถ้าถังจุ x ลิตร

$\frac{x}{3} + 4 = \frac{x}{2}$

$x = 24$

น้ำที่ตักเพิ่มครึ่งถัง ก็ 12 ลิตร
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #19  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:23
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
13. ในการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โดยกำหนดให้สอบ 4 วิชา แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งปรากฏผลคะแนนดังนี้ วิชาแรกทำได้ 50 คะแนน วิชาที่สองทำได้เพิ่มจากวิชาแรก 20% วิชาที่สามทำได้ 120% ของวิชาที่สอง ถ้าเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนแห่งนั้นเท่ากับ 65% นักเรียนคนนั้นจะต้องทำคะแนนในวิชาสุดท้ายให้ได้อย่างน้อยกี่คะแนนจึงจะผ่าน เกณฑ์ของโรงเรียน
65% ของ 400 = 260 คะแนน

วิชาแรกได้ 50 คะแนน

วิชาที่สอง ได้ $\frac{120}{100} \times 50 = 60 \ $ คะแนน

วิชาที่สามได้ $\frac{120}{100} \times 60 = 72 \ $ คะแนน

รวมสามิวชาได้ 50+60+72 = 182 คะแนน

ต้องทำอีก 260 - 182 = 78 คะแนน
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #20  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:31
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
14. ในการแบ่งหมู่ลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะแบ่งลูกเสือ ออกเป็นหมู่ ๆ ละไม่เกิน 12 คน โดยจะเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวนักเรียน ซึ่งจะเริ่มจาก หมายเลข 0277 จงหาว่านักเรียนหมายเลขประจำตัว 0511 จะอยู่ในหมู่ที่เท่าใด
มีลูกเสือ 511 - 277 +1 = 235 คน

แบ่ง 19 หมู่ได้ 19 x 12 = 228 คน


ดังนั้น หมายเลข 0551 จึงอยู่หมู่ที่ 20


หมายเหตุ

โจทย์ข้อนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกับการถูกวิพากษ์ของเด็ก ตรงคำพูด "จะแบ่งลูกเสือ ออกเป็นหมู่ ๆ ละไม่เกิน 12 คน"

คำตอบจึงมีได้ตั้งแต่ หมู่ที่ 20 ถึงหมู่ที่ 235 ถูกหมด
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #21  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:33
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
15. กล่องลูกบาศก์ใบหนึ่ง มีปริมาตร 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้กระดาษที่มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าใดมาปิดรอบด้านทุกด้านได้พอดี
125 = 5 x 5 x 5

หนึ่งด้านมีพื้นที่ 5 x 5 = 25 ตารางเซนติเมตร

6 ด้าน เท่ากับ 6 x 25 = 150 ตารางเซนติเมตร
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #22  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:35
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
16. ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 68 เซนติเมตร ยาว 124 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร บรรจุน้ำ ของถัง เมื่อหย่อนวัสดุทรงกลมลงไปในถังทำให้ระดับน้ำต่ำกว่าปากถังเท่ากับ 5 เซนติเมตรของความสูงของถัง จงหาปริมาตรของวัสดุทรงกลมที่ใส่ลงไปในถัง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
โจทย์ไม่ครบ

บรรจุน้ำ ? ของถัง
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #23  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:38
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
17. บรรจุไข่ไก่กล่องละ 15 ฟอง จำนวน 500 กล่อง ไปส่งที่ตลาดปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้ไข่ไก่แตก โดย ของจำนวนกล่องมีไข่ไก่แตกไปกล่องละ 20% และจำนวนกล่องที่เหลือมีไข่ไก่แตกไปกล่องละ 60% นำไข่ไก่ที่ไม่แตกทั้งหมดมาบรรจุกล่องใหม่ กล่องละ 15 ฟอง เท่าเดิมจะได้เป็นกี่กล่อง
โจทย์ไม่ครบ

โดย ? ของจำนวนกล่องมีไข่ไก่แตกไปกล่องละ 20%
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #24  
Old 04 ตุลาคม 2010, 13:39
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
18. ถ้าผลหารของ มีทศนิยมตำแหน่งที่ 2009 = m และผลหารของ มีทศนิยม
ตำแหน่งที่ 2552 = n จงหาค่าของ m × n
โจทย์ไม่ครบ

ถ้าผลหารของ อะไร
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #25  
Old 04 ตุลาคม 2010, 14:01
banker banker ไม่อยู่ในระบบ
เทพเซียน
 
วันที่สมัครสมาชิก: 24 มกราคม 2002
ข้อความ: 9,910
banker is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
20. จากจำนวนที่กำหนดให้ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
1 + 2 = 3
4 + 5 + 6 = 7 + 8
9 + 10 + 11 +12 = 13 + 14 + 15
16 + 17 +18 +19 + 20 = 21 + 22 +2 3+ 24
…………. = …………..

จงเขียนแบบรูปที่อยู่ในแถวที่ 10
ตัวเริ่มต้นแต่ละแถว เท่ากับ $n^2$

จำนวนในแต่ละแถวด้านซ้ายเท่ากับ = $n+1 \ \ $ ด้านขวาเท่ากับ = $n \ $จำนวน

ดังนั้นแถวที่ 10 จึงมีรูปแบบขึ้นต้นด้วย $10^2 \ $ ด้านซ้ายมี $ \ 11 \ $จำนวน ด้านขวามี 10 จำนวน

100 + 101 +102 + 103 + 104 +105 +106 +107 +108 +109 +110 = 111 +112 +113 +114+ 115 +116 +117 +118 +119 +120
__________________
มาหาความรู้ไว้ติวหลาน
แต่หลานไม่เอาเลขแล้ว
เข้ามาทำเลขเอามันอย่างเดียว

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งให้ ยิ่งมีมาก


รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพอ
(ยกเว้นความรู้ ไม่ต้องพอก็ได้ หาไว้มากๆแหละดี)
(แต่ก็อย่าให้มากจนท่วมหัว เอาตัวไม่รอด)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
ตั้งหัวข้อใหม่ Reply


เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
ค้นหาในหัวข้อนี้:

ค้นหาขั้นสูง

กฎการส่งข้อความ
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์และเอกสารได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของคุณเองได้

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
ทางลัดสู่ห้อง


เวลาที่แสดงทั้งหมด เป็นเวลาที่ประเทศไทย (GMT +7) ขณะนี้เป็นเวลา 21:40


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Modified by Jetsada Karnpracha