Mathcenter Forum  

Go Back   Mathcenter Forum > คณิตศาสตร์ทั่วไป > งานหรือข่าวคราวคณิตศาสตร์ทั่วไป
สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา ข้อความวันนี้ ทำเครื่องหมายอ่านทุกห้องแล้ว

ตั้งหัวข้อใหม่ Reply
 
เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
  #1  
Old 27 มกราคม 2010, 00:33
matheazy matheazy ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 27 มกราคม 2010
ข้อความ: 3
matheazy is on a distinguished road
Default ค่ายคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ไพศาล ไข่มุกข์

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ เติมเต็ม 100% ระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 ทั้งในและนอกสถานที่ (ณ ภูล้อมตะวันรีสอร์ท) โดยอาจารย์ไพศาล ไข่มุกข์

ระยะเวลาอบรม:
1วัน
2วัน 1คืน
3วัน 2คืน

ประวัติการรับราชการ
** เคยเป็นอาจารย์สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนานันท์อุปถัมภ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
** เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
** เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
** ระยะเวลาในการรับราชการ 35 ปี
ประวัติการทำงาน และ ผลงาน** เป็นวิทยากรให้การอบรมครู เรื่องเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตลอดระยะเวลา
ขณะรับราชการและปัจจุบัน
** เป็นวิทยากรจัดทำโรงเรียนต้นแบบ การสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดลานนาบุญ 2.โรงเรียนวัดท่าเกวียน 3.โรงเรียนประสาทวิทยา 4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ
** เป็นวิทยากรอบรม ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์"เรื่องเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ฯ" ในโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ (โดยย่อ)
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
** ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
*** ฯลฯ***

หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางจะช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง แต่ละกลุ่มของเด็กจะสนุกกับกิจกรรมในแต่ละฐานที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีการช่วยกันวิเคราะห์ สรุปและรายงานผลประกอบกับการฝึกโดยการเล่นเกมส์ จะช่วยให้เด็กสนุกพึงพอใจและภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
การจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อาศัยหลักการดังกล่าวเป็นพื้นฐานจึงมั่นใจว่าจะ
นำพาเด็กนักเรียนที่เข้าค่ายฯไปสู่ความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น
ปัจจุบันและในอนาคต

จุดประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องที่เรียนมาแล้วอย่างแท้จริง
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
6.เพื่อปลูกฝังความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้สื่อการสอนและผ่านการอบรม (บางส่วน)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โรงเรียนบางบัว
8 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์
4641 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ท้ายพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โรงเรียนสารวิทยา
2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โรงเรียนคลองเกลือ
หมู่ 2 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
หมู่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนชลประทานวิทยา
200 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนด่านสำโรง
132 หมู่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดกางกอบัว
หมู่ 3 ตำบลกางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรร
หมู่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดคลองเก้า
หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
หมู่ 10 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนภ.ร.ป.ราชวิทยาลัย
ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์
36/7 หมู่ 6 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(บางส่วน)

www.matheazy.com
02-512-5773
02-513-6098
รูปภาพที่แนบมาด้วย
         

27 มกราคม 2010 00:34 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ matheazy
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
ตั้งหัวข้อใหม่ Reply


เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
ค้นหาในหัวข้อนี้:

ค้นหาขั้นสูง

กฎการส่งข้อความ
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์และเอกสารได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของคุณเองได้

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
ทางลัดสู่ห้อง


เวลาที่แสดงทั้งหมด เป็นเวลาที่ประเทศไทย (GMT +7) ขณะนี้เป็นเวลา 22:35


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Modified by Jetsada Karnpracha