Mathcenter Community


นาย พงศ์ทอง แซ่เฮ้ง

อัตชีวประวัติเรื่องยาว
บันทึกไว้เพื่อกันลืม
ของเขาคนนี้
มาฟังผมโม้กันเถอะ

 • ชื่อ นาย พงศ์ทอง แซ่เฮ้ง
 • วันเดือนปีเกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ปีมะโรง ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 • ชื่อเล่น มังกร(มีแม่เรียกเต็มยศอยู่คนเดียว คนอื่นเรียก "กร")

ประวัติการศึกษา

 • อนุบาล 1, 2 ประถมศึกษา 1-6 ที่ โรงเรียน อนุชนวัฒนา
 • พ.ศ. 2532 จบประถมศึกษา ห้อง ป.6/1
 • สอบไล่เข้าเรียนต่อ ม.1 ที่ โรงเรียนนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2532 เรียน ม.1/4 (ห้องคัดภาษาอังกฤษ:ได้ 49/50 คะแนน)
 • พ.ศ 2533 เรียน ม. 2/2 (ถูกจับย้ายไปอยู่เพราะได้วิทย์เกรด 2,3 ตอนนั้นห้องคัดเป็น ม.2/1)
 • เริ่มทดสอบ Pre-ม.ต้น ชมรมบัณฑิตแนะแนว
 • ได้ที่ 1 การตอบปัญหาแข่งขันภาษาไทย ระดับชั้น ม.2
 • พ.ศ. 2534 เรียน ม. 3/1 (ถูกจับย้ายขึ้นมาห้องคัดเหมือนเดิม เพราะวิทย์ได้ 3,3 แล้วก็เป็นที่ 1 ของห้อง 2/2 แล้ว)
 • สอบ Pre - ม.ต้น ได้ที่ 1 ของจังหวัด , วิชาคณิตศาสตร์ได้ที่ 1 ของจังหวัด
 • สอบ ภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญาได้ที่ 4 ของจังหวัด (102/150)
 • สอบต่อขึ้น ม.4 ที่โรงเรียนเดิมเพื่อจัดอันดับในการเลือกห้องสายต่าง ๆ ต่อ ได้ที่ 6 (วิชาคณิตศาสตร์ได้ที่ 1 : 96/100)
 • พ.ศ. 2535 เรียน ม. 4/9 (สายวิทย์-คณิต : ห้องพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
 • ได้เกียรติบัตร ในฐานะทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดของชั้น ม.4
 • เริ่มสอบ Pre-ent ชมรมบัณฑิตแนะแนว
 • เริ่มสอบ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์
 • สอบคัดคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้เป็นตัวแทนจังหวัด (1ใน 13 : โอลิมปิกรอบที่ 1) ไปแข่งต่อระดับภาคที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สอบคัดคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ (1 ใน 10 : โอลิมปิกรอบที่ 2) ไปแข่งต่อระดับประเทศ ที่ สสวท.
 • พ.ศ. 2536 เรียน ม. 5/9
 • ชนะเลิศ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือประเภททีม
 • ที่ 3 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือประเภทบุคคล
 • สอบ Pre-ent ชมรมบัณฑิตแนะแนว ได้ที่ 600 กว่า ของประเทศ
 • พ.ศ. 2537 เรียน ม. 6/9
 • ตัวแทนโรงเรียน (1ใน 3:ส่วนวิชาฟิสิกส์) ตอบปัญหาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ : คำถามมี 3 ส่วนคือ ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัด แข่งระดับเขต
 • สอบแข่งระดับเขตต่อที่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้ที่ 2 อดเป็นตัวแทนเขตสอบต่อระดับประเทศเลย (จริง ๆ ได้ที่ 1 ทั้ง 2 โรงเรียน (พิจิตรพิทยาคมเจ้าภาพ) อาจารย์ของโรงเรียนดังกล่าวเป็นคนออกข้อสอบ แต่เฉลยผิดทั้งที่ตอบไปนั้นถูกแล้ว (มาคัดค้านหลังแข่งเสร็จเพราะข้องใจมาก, ก็ยอมรับว่าเฉลยผิด แต่ถือว่าสอบแข่งเสร็จไปแล้ว)
 • ตัวแทนโรงเรียนสอบแข่งวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องในงานอะไรจำไม่ได้แล้ว ได้ที่ 1
 • ชนะเลิศ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือประเภททีม
 • แชมป์เหรียญทองภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ วัฎจักรการศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3
 • สอบ Pre-ent ชมรมบัณฑิตแนะแนวได้ที่ 7 ของประเทศ
  คณิตศาสตร์ได้ที่ 9 ของประเทศ ฟิสิกส์ได้ที่ 7 ของประเทศ
  พื้นฐานวิศวะได้ที่ 3 ของประเทศ เคมีได้ที่ 54 ของประเทศ
 • สอบได้โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่จำต้องสละสิทธิ์เพราะถึงวันยืนยันก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกดีไม่เลือกดี การไม่ไปยืนยันก็คือการสละสิทธิ์โดยปริยาย
 • สละสิทธิ์ไม่สอบโควต้าวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง (ทางลาดกระบังให้โควต้าแก่ที่ 1-3 ของชั้น ม.6 มา แต่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนจับ ที่ 1-10 ของชั้นมานั่งคุยกันเลยมาใครจะเอาไม่เอา )
 • นักเรียนดีเด่นของโรงเรียนระดับชั้น ม.6
 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับที่ 1 ของระดับชั้น
 • พ.ศ 2538 สอบ Entrance ต่อ เลือกไว้ 2 อันดับคือ อันดับที่ 1วิศวะ จุฬา ฯ,อันดับที่ 2 วิศวะเกษตร(กันเหนียว)
 • ศึกษาต่อ ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
 • ภาคเรียนที่ 2 เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ภาษา C เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ เข้าศูนย์คอมคณะ ทันทีที่ว่าง
 • เลือกเรียนต่อวิชาภาคโยธา ( ตอนนั้นบูมมาก เศรษฐกิจประเทศไทยดูเหมือนว่ากำลังดีขึ้นเรื่อย ๆ เรียนมาแต่ ม.ปลายแล้วว่า ไทยเราจะเป็นเสือตัวที่ 5 (500ซิไม่ว่า) จริง ๆ แล้วตอนนั้นมีคนออกมาเตือนแล้วว่าต่อไปเศรษฐกิจประเทศ ไทยจะเป็นอย่างนี้ แต่เสียดายว่าตอนนั้นยังมองอะไรไม่ค่อยออก ยังไม่ค่อยศึกษาโลกภายนอกให้มาก เลยมองไม่เห็นว่าอะไรจริงอะไรเท็จ )
 • พ.ศ. 2539 เรียนปี 2 ภาคโยธา แต่ก็ยังเล่นคอม ฯอยู่ ตอนนั้น internet ยังช้ามาก Netscape ก็ยังแค่ version 1.กว่า ๆ เลยต้องเล่นแบบยูนิกซ์ + ศึกษาวิชา Hacker บรรลุในระดับที่พอใจ
 • พ.ศ 2540 เรียนปี 3 ภาคโยธา แต่ก็ยังเล่นคอม ฯอยู่ ตอนนี้เริ่มสนใจพวกเขียนโปรแกรมภาษา C++
 • พ.ศ. 2541 เรียนปี 4 ภาคโยธา แต่ก็ยังเล่นคอม ฯอยู่ ตอนนี้เริ่มหันมาสนใจศึกษา โปรแกรมพวกสนทนาต่าง ๆ อาทิ ICQ,PIRCH,Ytalk ฯลฯ
 • ทำ Civil Engineering Project เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ TSIS (เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองสภาพการจราจร เห็นเป็นรถวิ่งจริง ๆ ) โดยใช้ Visual C++ เขียน Runtime Library Project.DLL เพิ่มความสามารถให้สามารถแปรเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกตามสภาพการจราจรที่แท้จริงขณะนั้นเอามาคำนวณคิดหาว่ารอบต่อไป ควรเป็นไฟเขียว,แดง,เหลือง อย่างละกี่วินาที ไม่ใช่คงที่ทุกรอบ
 • พ.ศ. 2542 จบปริญญาตรี

งานอดิเรก

 • อ่านการ์ตูน นักเขียนที่ชอบเป็นพิเศษ คือ โทชิโอะ โนเบะ (เขียนเรื่อง มิว สาวน้อยมหัศจรรย์(หมึกจีน)์, โนอา สงครามพลังจิต(New Project Comics), หนุ่มห้าวสาวเปรี้ยว(หมึกจีน : วิบูลย์กิจเอามาพิมพ์ต่อใหม่หมดเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น "หมัดสั่งสร้างฝัน" แปลไม่สนุกเลยสู้สมัยหมึกจีนไม่ได้), โมนาโค ) อีกคนชื่อ โยชิโตะ ยามามูระ คนนี้สุดยอดลายเส้น ยกให้เป็นอันดับ 1 ของโลกเลย เขียนเรื่อง " มังกรอหังการ " (วิบูลย์กิจ) คงจบอีกใน 50 ปีมั้ง
 • อ่านหนังสือพวกปรัขญา เกี่ยวกับเรื่องจิตและการค้นคว้า เพื่อตอบตัวเองให้ว่า เราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร นักเขียนที่ชอบ เช่น ดร. สุวินัย ภรณ์วิลัย กับงานชุด " มังกรจักรวาล 1-7 " , ท่านพุทธทาสภิกขุ กับ" อาณาปานสติสมบูรณ์แบบ , น้อยอินทนนท์ กับ " ล่องไพร " .... ล่าสุดก็ " จิตจักรวาล" ชุดที่ 1 - 15 โดย อ.ปริญญา ตันสกุล
 • เล่นเกมส์ สามก๊ก ภาค 3 ยังไม่เบื่อเลยเล่นมา 4 ปีแล้ว (ตอนนี้เบื่อแล้ว ปีที่ 8) , Heroes of Might and Magic V. 1 - 2 (Version 3 ขึ้นไปไม่สนุกแล้ว) , ท่องตะลุยอวกาศกับ Master of Orion II : Attack antaran (สงครามระหว่างต่างดาว) เดี๋ยวกำลังจะหา Orion III มาเล่นต่อ

อาชีพปัจจุบัน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
 • บรรณาธิการนิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS (ปีที่ 1-7)