Mathcenter Community


นาย เจษฎา กานต์ประชา

The difference between school and life?
In school, you're taught a lesson and then given a test.
In life, you're given a test that teaches you a lesson.

 • ท่านพ่อ ท่านแม่ เรียก Top ( แปลว่าสุดยอด ^_^ )

ประวัติการฝึกปรือพลังยุทธ พอสังเขป

 • เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนผดุงวิทย์ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส ( เอ๊ะทำไมไปอยู่ที่นั่นได้หว่า )
 • เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 • ชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ พวก " รู้รอบตัว " และ " ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ " มาก เป็นจุดเริ่มต้นของ การสนใจในวิทยาศาสตร์
 • เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแสงทองวิทยา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
 • จุดเริ่มต้นของการอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ล่วงหน้า 1 ระดับชั้น และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง เมื่อครั้งที่เป็นไข้เลือดออก จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ต้องนอนโรงพยาบาล 1 อาทิตย์ หลังออกจากโรงพยาบาล ก็สอบกลางภาคทันที แต่สามารถทำข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม เป็นที่หนึ่งของระดับชั้น
 • ได้มีโอกาสใช้เครื่องคิดเลข Casio Fx-7022P ใช้ภาษาเบสิกสั่งงานได้ เป็นจุดเริ่มต้น ศึกษาภาษาเบสิก
 • เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ( เปลี่ยนโรงเรียนทุกระดับชั้นเลยนี่หว่า :P )
 • เลือกเรียนเป็น พสวท. แบบสมทบ
 • ซื้อเครื่องคิดเลข Casio PB2000C ที่ใช้ภาษาซีสั่งงานได้ เป็นจุดเริ่มต้น ศึกษาภาษาซี
 • คลั่งไคล้ในวิชา เรขาคณิตวิเคราะห์ อย่างรุนแรง จนต้องแก้สมการ 6 ตัวแปร ที่ติดอยู่ในรูปตัวแปรทั้งหมด เป็นประจำ เพื่อจะได้นำไปเขียนเป็นภาษาซี สั่งให้เครื่องคิดเลขแก้ปัญหาให้
 • สนใจการแก้สมการเชิงเส้น n ตัวแปร ด้วยเมตริกซ์ จนได้การดำเนินการแบบแถวมาใช้แก้ แทนการแก้โดยใช้ ดีเทอร์มิแนนท์ เพื่อใช้เขียนเป็นภาษาซี สั่งให้เครื่องคิดเลขแก้ปัญหาให้
 • ซื้อเครื่องคิดเลข Casio 5500 เพื่อช่วยในการคำนวณและตรวจสอบความคิดประหลาดๆ ที่มีมาอยู่เสมอ
 • คลั่งไคล้ เรื่องจำนวนเชิงซ้อน มากจนสามารถคิด ทฤษฎีบทของเดอมัวร์ ได้ด้วยตนเอง
 • สนใจ การหาทุกคำตอบของ สมการพหุนามที่มีดีกรีตั้งแต่ 2 ขึ้นไป เป็นจุดเริ่มต้นของการ ศึกษาเรื่อง Numerical Method
 • เริ่มหัดนั่งสมาธิ อาณาปานสติ เดินจงกรม
 • มัวแต่แก้ปัญหา คณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครสนใจ จนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ทำให้ผลการเอ็นทรานส์ ตอนอยู่ชั้น มัธยมศีกษาปีที่ 5 ติดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสละสิทธิ์ เพื่อใช้ชีวิตในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 อีก 1 ปี
 • ซื้อเครื่องคิดเลข Casio 8700 ที่มีความสามารถในการวาดกราฟต่างๆ ได้รวดเร็ว และสามารถเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ โดยใช้ภาษาของมันซึ่งคล้ายๆ กับภาษาเบสิก ทำให้ตอนนี้สามารถแก้สมการ ที่ไม่เป็นเชิงเส้นได้เกือบทั้งหมด
 • สอบผ่านการคัดเลือก คณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบแรก ได้ไปสอบต่อรอบสองที่กรุงเทพ ( ได้มากรุงเทพกับเขา ก็คราวนี้แหละ :-) )
 • สอบผ่านการคัดเลือก คณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบสอง เข้าสู่รอบสาม ได้เข้าค่ายช่วงเดือนตุลาคม 1 เดือน
 • เริ่มสัมผัสกับคอมพิวเตอร์จริงจังๆ จากการเข้าค่ายที่ สสวท. นี่แหละ ถึงกับไม่เป็นอันเรียน ต้องแวะมาเยี่ยมเยียน สามก๊กภาค 1 และ Master of Orion อยู่เสมอ สุดท้ายจึงสละสิทธิ์ไม่ยอมเข้าสู่รอบสี่ ( ตกรอบนั่นแหละ :P )
 • สอบวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์ ได้ที่ 1 ภาคใต้ประเภทบุคคล ( ประเภททีมไม่ได้ เพราะเพื่อนในทีมมาสอบกัน ไม่ครบ )
 • สอบวิชาคณิตศาสตร์ วัฎจักรการศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 ได้ที่ 17 ของประเทศ
 • รางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล จำไม่ได้แล้ว ;( ( จำได้แล้วจะมาเพิ่มเติมวันหลัง )
 • สอบตรงเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้และสละสิทธิ์
 • เข้าเรียนชั้นอุดมศึกษา ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุดเริ่มต้น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ตอนอยู่ชั้นปี 1
 • เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มเขียนโปรแกรมกราฟฟิก 3 มิติ ให้สามารถหมุนดูวัตถุในมุมต่างๆกันได้ และไม่ได้ทำต่อ เนื่องจากหาวิธีคำนวณบางอย่างไม่ได้ ( คิดเองอย่างเดียวโดยไม่พึ่งตำราก็อย่างนี้แหละ )
 • เปลี่ยนไปศึกษาและใช้คอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง
 • เขียนโปรแกรมบนวินโดว์ตัวแรก และเป็นเพียงตัวเดียวที่อาจมีการพัฒนาต่อไป Topsplit
 • พุทธศักราช 2542 เรียนจบสักที